Skip to main content

22 januar, 2022

Victor Helgogaard vil ikke kun flytte ting og sager. Han vil også flytte grænsen for, hvor bæredygtigt et flyttefirma kan være. For Mesterflyt arbejder ansvarligt med grøn omstilling og FN’s Verdensmål for at reducere egne CO2-udledninger. Hele processen er godt i gang, men de er langt fra i mål endnu. Bliv inspireret af rejsen og læs mere om klimavenlige flyttekasser, kørsel med tom luft og flere andre bæredygtige hverdagshandlinger, som Mesterflyt har gang i.

Flyttesjakket tager fat og arbejder sig målrettet gennem de mange flyttekasser, der stødt og roligt forsvinder fra huset og ender i containerens dyb. Familien i huset er på vej til en udstationering i udlandet, så alt indbo skal stuves sammen i flyttecontaineren og sendes afsted mod de nye fjerne kyster. Det er en rutineopgave for et flyttefirma, og den ikke ser ud til at adskille sig fra alle andre flyttefirmaer – medmindre man ser virkelig godt efter.

En lidt grønnere flytteproces

For flyttesjakket kommer fra Mesterflyt, som er begyndt at arbejde med bæredygtig materialeanvendelse. Selve flytteprocessen som beskrevet i eksemplet ovenfor er den samme som før, men materialerne er blevet grønnere. Det betyder, at når flyttekasserne tapes samme, så er den klassiske PVC-tape med plastfolie erstattet af en mere miljøvenlig tape. Og de mange flyttekasser, som pakkes ved hver flytning, er fremstillet af 75% genbrugt FSC-mærket papir samt 25% træ fra bæredygtigt skovbrug.

”Vi forsøger at udskifte almindelige materialer med mere bæredygtige alle de steder, det overhovedet kan lade sig gøre. Lige nu er vi for eksempel ved at teste, om vi kan bruge stropper i stedet for træafstivere, når tingene skal spændes fast i containerne,” forklarer Victor Helgogaard, administrerende direktør hos Mesterflyt, ”For med stropper vil vi kunne spare jordens ressourceforbrug for en hel del træ. Vi skal dog først være helt sikre på, at sikkerheden og stabiliteten bliver lige så høj som før.”

En anden bæredygtig udfordring i flytteprocessen er flyttebilerne. Eldrevne flyttebiler er (endnu) ikke en mulighed i flyttebranchen, da de ikke kan køre lange distancer med en tung last. I stedet har Mesterflyt valgt at holde en bilpark af nyere dato, hvor de ældste er fra 2018, og hvor alle tilhører den højest mulige miljøklasse med effektive partikelfiltre (Euronorm 6).

Erhvervskunder stiller krav

Mesterflyt er et flyttefirma med hovedkontor i Holbæk. Victor Helgogaard etablerede det i 2017 og siden da er det vokset til 33 ansatte, og i højsæsonen fra juni til september hyres der lige så mange ekstra flyttefolk ind.

En stor del af Mesterflyts kunder er erhvervskunder. Det er kommuner, statslige instanser og private virksomheder, der har brug for hjælp til interne flytninger, mindre kontorrokader og større organisationsændringer. Det er også store koncerner såsom Danske Bank, Novo og Mærsk som udover flytteopgaver har personale, der skal ind- og udstationeres fra og til udlandet.

Kort sagt så er det erhvervskunder, som selv arbejder seriøst med FN’s Verdensmål, og som møder krav om bæredygtighed fra omverdenen, deres kunder og ansatte. De krav siver ned om ørerne på Mesterflyt, når de indgår samarbejdsaftaler.

”Vi bliver blandt andet spurgt, om vi kan dokumentere CO2-udledningerne fra en flytteproces. Der er vi ikke helt i hus endnu, men det kommer vi,” siger Victor Helgogaard og fortæller, at de lige nu kan dokumentere CO2-udledninger fra flere materialer – fx deres flyttekasser.

En flyttekasse fra Mesterflyt bruges i gennemsnit til 5 flytninger. Så er den slidt op og bliver kørt til  genbrugsstationen. Her får Mesterflyt kilotal for hvor meget af pappet, der kan genanvendes, og hvor meget der må hugges op. Disse tal kan omregnes til den samlede CO2-besparelse og er central dokumentation for materialets bæredygtighed.

Hverdagshandlinger & FN’s Verdensmål

Når Victor Helgogaard og hans medarbejdere på kontoret arbejder med bæredygtig omstilling, tager de udgangspunkt i hele flytteprocessen – lige fra hvordan de planlægger, udfører og afslutter en opgave. For logistikken mellem flytningerne betyder rigtig meget.

”Vi kigger på nye løsninger og prøver om vi kan gøre det hele lidt mere klimavenligt,” forklarer Victor Helgogaard:

”Sådan noget som transport af tom luft – altså når vi kører med tomme flyttebiler – er rigtig dyrt både i benzin og CO2. Det er ren spildkørsel og noget, vi arbejder meget på at undgå – blandt andet ved at bruge et intelligent flådestyringssystem og ved at tænke i strategiske parkeringer af vores flyttebiler. De skal ikke køre tomme frem og tilbage mellem Holbæk og København, men blive i det område, hvor de aktuelt har mange opgaver.” 

Helt konkret har de hos Mesterflyt analyseret sig frem til 5 verdensmål, hvor virksomheden kan gøre en forskel. Så har de omsat de overordnede verdensmål til de konkrete hverdagshandlinger.  Eksempelvis hænger kampen mod tomkørsel sammen med Verdensmål 13 KlimaindsatsVerdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst kobles sammen med virksomhedens fokus på et godt arbejdsmiljø, overenskomstmæssige vilkår, massageordning og en tilknyttet sundhedsrådgiver. Og de bæredygtige og genanvendelige flyttekasser hænger sammen med Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion.

Internationale kontrakter og årlig audit

Mesterflyt har også udarbejdet en fuld CSR-strategi med afsnit om menneskerettigheder, anti-korruptionstiltag, arbejdstagerrettigheder samt klima og miljø. I den sammenhæng er der nedsat et CSR-udvalg bestående af nøglepersoner på kontoret, og virksomheden forpligter sig til en årlig CSR-rapportering med åben kommunikation om status på KPI’er.

Det ser alt sammen meget formaliseret og akademisk ud, og spørgsmålet opstår, om det virkelig er nødvendigt for et dansk flyttefirma.

”Vi møder det som krav i mange af de kontrakter, vi underskriver med internationale koncerner og store virksomheder,” forklarer Victor Helgogaard, ”Så hvis vi vil have kunderne, så skal vi også have styr på alle processerne.” Et konkret eksempel er, at mange stiller krav om en årlig audit, hvor Mesterflyt belyser årets fremdrift i forhold til bæredygtig omstilling.

Det er kun knap et år siden, CSR-strategien blev underskrevet den 26. november 2020, så den første statusrapport er endnu ikke udkommet.

Faktaboks:

Gode råd til at komme i gang

Victor Helgogaard har tre gode råd til andre små virksomheder, der står overfor at skulle i gang med bæredygtig omstilling:

  1. Ræk hånden ud når du har brug for det – Få hjælp af eksterne eksperter, der ved mere om emnet, end du selv gør. Her er det let at tage fat i erhvervshusene, fx Erhvervshus Sjælland eller Holbæk Erhvervsforum.
  2. Sæt handling bag dine ideer – Det er let af få løse ideer, men det er svært at omsætte dem til konkret handling. Sørg for at inddrage folk omkring dig, for så vil du opleve, at der bliver kortere fra tanke til handling.
  3. Udvælg kun 3-5 Verdensmål – Du kan ikke redde hele verden, og du kan ikke gabe over alle FN’s Verdensmål. Så fokuser kun på de mål, der er mest relevante for din virksomhed.

Vidste du…

at Mesterflyt har fået udvidet produktpakken med en flyttekasse i genanvendeligt plast? Den er funktionel, kan klappes sammen og anvendes igen og igen. Flyttekassen er dog 1600 % dyrere end en papkasse, så nu er spørgsmålet om kunderne er klar til at betale prisen for en bæredygtig flyttekasse. Flyttekassen er udviklet af Schoeller Plast.