Skip to main content

CSR & Verdensmålene

Mesterflyt ønsker at skabe en bæredygtig fremtid for flytninger i en global og foranderlig verden. Med vores bæredygtighedsstrategi ønsker vi at genoverveje løsninger for hele værdikæden, fra planlægning, udførelse og afslutning af en flytteproces, som ofte indebærer mange flere led end blot det fysiske flytteelement.

Vores formål er at opretholde en stærk miljømæssig fremtid for den verden, vi lever i, da vi hjælper med at opfylde kundernes behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers muligheder for at imødekomme deres behov.

Vi er stolte over at kunne meddele, at vi har modtaget en bronzemedalje fra EcoVadis!


Dette er en anerkendelse af vores dedikation til bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis. Vi har arbejdet hårdt på at integrere miljøvenlige initiativer og etisk forsvarlige processer i alle aspekter af vores virksomhed, og denne pris er et bevis på vores indsats.


🌍 Hvorfor er dette vigtigt? 

EcoVadis er en global platform, der vurderer virksomheder på deres sociale, miljømæssige og etiske praksis. At modtage en bronzemedalje betyder, at vi er blandt de bedste i vores branche, når det kommer til bæredygtighed og social ansvarlighed.
🎯 Vores mission 

Vi fortsætter med at forbedre vores processer og stræber efter endnu højere standarder. Denne anerkendelse motiverer os til at blive endnu bedre og sikre, at vi altid leverer den højeste kvalitet af service samtidig med, at vi passer på vores planet.

 • ”Vi har et kæmpe ansvar for at forsyne kunder med klimavenlige og ansvarligt arrangerede flytninger. Og vi er meget opmærksomme på, at vi låner og bruger samfundets fælles ressourcer til at gøre det”

  – VICTOR HELGOGAARD, ADM. DIREKTØR – MESTERFLYT

Denne ambition kræver et dybtgående fokus på bæredygtighed i hele værdikæden.

Kernen i vores CSR-strategi er ambitionen om at danne partnerskaber, der kan føre os mod langsigtede og bæredygtige løsninger. Desuden søger strategien muligheder for bæredygtig transport, bæredygtige pakkematerialer og lige job for alle. Vi ønsker at sikre kontinuerlig innovativ udvikling på markedet i tæt samarbejde med kunder, leverandører og partnere.

Vi overvejer alle de globale mål i enhver strategisk beslutning vi tager. Vi har dog fra 2020 valgt at lægge en ekstra indsats i mål 12 og 13 og indgået samarbejde med Red Barnet, som arbejder mod mål 4, 5, 10 & 16.

Blandt indsatsen for Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion har vi valgt, at alle vores emballagematerialer skal produceres på en måde der bevarer skovbruget og bruger genanvendeligt pap.

Derfor er vores emballagekasser fremstillet af minimum 70% genbrugt FSC-mærket papir og 25% træ fra bæredygtigt skovbrug. Når kassen har udtjent sin værnepligt, bliver den kørt på genbrugsstation, hvor pappet bliver genanvendt og brugt til igen at fremstille en flyttekasse. På den måde gør vi endnu en indsats for at møde FN’s verdensmål nummer 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Læs vores CSR (Corporate Social Responsibility) politik her

Mesterflyt – klimaregnskab

Vi forstår vigtigheden af at tage handling mod klimaforandringer og spiller vores rolle i at gøre verden til et bedre sted. Vi arbejder konstant for at minimere vores miljøpåvirkning og implementerer de bedste grønne praksisser i alle vores forretningsaktiviteter. Her er nogle af de tiltag, vi har gjort for at gøre din flytteoplevelse med os så grøn som muligt:

 • Klimabevidst virksomhed: Mesterflyt er engageret i den grønne omstilling og har et dokumenteret klimaregnskab, der viser vores fremskridt og løbende tiltag til at reducere vores CO2-udledning.

 • Reducerer CO2-emissioner: Vi har succesfuldt sænket vores CO2-emissioner fra 2021 til 2022 og arbejder på at fortsætte denne trend i de kommende år.

 • Forbedring af driftseffektivitet: Gennem vores fokus på klimaregnskab har vi optimeret vores drift, hvilket også har ført til økonomiske besparelser – en gevinst, som vi deler med vores kunder i form af konkurrencedygtige priser.

 • Grønne initiativer: Vi investerer i grønne initiativer, herunder brugen af bæredygtige emballagematerialer og energieffektive transportmidler, for at sikre at vores ydelser er så bæredygtige som muligt.

 • Bidrag til Danmarks klimamål: Ved at vælge Mesterflyt som din leverandør, støtter du en virksomhed, der aktivt bidrager til at Danmark når sit mål om at reducere emissionen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990.

 • Forberedelse til fremtiden: Vi er proaktive og forbereder os på fremtidige grønne standarder og krav, så vi kan fortsætte med at tilbyde dig førsteklasses service på en bæredygtig måde.

 • Stærkt grønt brand: Vores engagement i den grønne omstilling er ikke kun godt for miljøet, det styrker også vores brand og betroede ry, som er vigtigt for os og vores kunder. Vi arbejder hver dag for at være en del af løsningen, ikke problemet.

 • Motiverede medarbejdere: Vores klimaregnskab og bæredygtige initiativer engagerer vores medarbejdere, hvilket resulterer i et mere motiveret og produktivt team, klar til at imødekomme dine behov.

 • Transparens: Vi er åbne om vores klimabelastning og vores indsats for at reducere den. Vi mener, at transparens er nøglen til tillid og langvarige forhold til vores kunder.

Vores 8 indsatsområder på miljøet

NR. 1 – CO₂-AFTRYK

Vi vil reducere CO2-aftrykket pr. kørt kilometer. I fremtiden er vores biler CO2-neutrale.

Ca. 6 procent af det samlede danske CO2-udslip kommer fra den danske lastbilpark. Som virksomhed i transportbranchen har vi derfor et stort ansvar for at nedbringe vores aftryk.

Den altafgørende løsning for at dette kan lade sig gøre er ny teknologi og ikke mindst alternative drivmidler. Derfor har vi et konstant fokus på hele tiden at være i front på de grønne teknologier. Det gør vi bl.a. igennem et tæt samarbejde med lastbilproducenten Renault Trucks, som er blandt de førende inden for bæredygtig teknologi.

Derudover uddanner vi løbende vores chauffører i at køre på den mest miljømæssigt forsvarlige måde.

Nr. 2 – tomkørsel

Vi arbejder målrettet på at reducere kørslen med tomme biler – kørsel uden gods er en kørsel uden mening

Der er som regel kørsel uden gods med vores flyttebiler, når de er på vej ud til vores privat- og erhvervskunder for at blive læsset, samt når godset er aflæsset igen. Disse kørsler kaldes tomkørsel. Dermed udledes store mængder CO2 på at transportere tom luft.

Løsningen på problemet hedder optimering af kørsler og genlæsning. Altså at de tomme flyttebiler udnyttes til at transportere gods i samme område, som de afslutter en kørsel i. Det kræver en særdeles effektiv logistik. For at optimere vores andel af genlæsninger og dermed spare flest mulig tomme kørsler, har vi implementeret et af transportbranchens førende flådestyringssystemer, Eco Fleet.
Derudover arbejder vi med strategiske parkeringer af vores køretøjer, så de ikke skal køre nytteløst tilbage til vores hovedkontor.

NR. 3 – BÆREDYGTIG TEKNOLOGI

Vi vil have konstant fokus på ny og bæredygtig teknologi

Den letteste vej til at udlede mindre Co2 er selvfølgelig at køre færre kilometer.

Derfor har vi i forbindelse med vores oversøiske flytninger bevidst valgt at udnytte de danske containerhavne fremfor at losse i fx Hamborg. Det at losse i fx Hamborg kan give en kortere leveringstid ift. hvornår containeren er fremme på destinationen, men ville have været med til at øge vores vejtransport betragteligt, hvilket vi aktivt har fravalgt. Det er i vores optik grøn ansvarlighed.

NR. 4 – SOCIALE RETTIGHEDER

Vi har indgået et samarbejde med Red Barnet, som hvert år modtager et donationsbeløb af en vis størrelse for at kunne fortsætte deres arbejde med de sociale verdensmål.

Når vi har besluttet, at vi hvert år sender en donation til Red Barnet, er det ikke bare en nødvendig pligt. Det er sund fornuft. Og helhjertet vilje.

5 – SIKKER KØRSEL

Vi arbejder målrettet mod at eliminere ulykker på arbejdspladsen for vores medarbejdere og vores omgivelser.

Vores biler kan veje fra alt mellem 3,5 tons til 26 tons. Vi går derfor ikke på kompromis når det handler om trafiksikkerhed og sikkerhed i forbindelse med af- og pålæsning.

Vores chauffører uddannes løbende og har alle bestået en transportkursus som giver dem deres chaufføruddannelsesbevis, som lærer vores personale omkring surring, sikker kørsel, og læsning i biler.

Som et vigtigt element i vores arbejde med sikkerhed har vi oprettet vores egen uddannelsesportal, hvor medarbejdere skal bestå specifikke kurser inden ansættelse, som er målrettet mod netop vores dagligdag.

NR. 6 – ARBEJDSFORHOLD

Ordnede arbejdsforhold for alle medarbejdere under gældende overenskomst

Som virksomhed er et af vores største ansvar at tage ordentligt vare på de mennesker, der bruger deres halvdelen af deres tid i virksomheden.

Derfor lægger vi hos Mesterflyt stor vægt på, at samtlige medarbejdere er ansat under gældende overenskomster. Vi er alle sammen lige upåagtet indkomst, religion, politiske holdninger, nationalitet og hudfarve.

7 – SUNDHED OG TRIVSEL

Vi har et enormt fokus på sundhed og trivsel hos medarbejdere.

For at fastholde et højt niveau af sundhed og trivsel hos vores medarbejdere har vi indledt et samarbejde med virksomheden Office-Fit. Via samarbejdet med Office-Fit har vi en fast tilknyttet strategisk sundhedsrådgiver, som vi altid kan kontakte, uanset hvilken sundhedsfaglig udfordring vi står med. Deres Bevægelseskoncept hjælper os med at fremme sundhed og trivsel i vores virksomhed. Dette koncept udnyttes at både vores kontorpersonale samt vores medarbejdere på vejene. Samtidig indsættes der løbende nye sundhedskampagner/udfordringer, som medarbejdere kan lave på stedet uden udstyr. Dette promoveres på virksomhedens interne platforme.

8 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi har et kæmpe ansvar for at forsyne kunder med klimavenlige og ansvarligt arrangerede flytninger. Og vi er meget opmærksomme på, at vi låner og bruger samfundets fælles ressourcer til at gøre det

Derfor har vi valgt, at alle vores emballagematerialer skal produceres på en måde der udleder mindst muligt Co2 og at vores papemballage produceres iht. At bevare skovbruget.

Derfor er vores papemballage fremstillet af minimum 70% genbrugt FSC-mærket papir og 25% træ fra bæredygtigt skovbrug. Når kassen har udtjent sin værnepligt, bliver den kørt på genbrugsstation, hvor pappet bliver genanvendt og brugt til igen at fremstille en flyttekasse.