Skip to main content
Komplet flytning med 360 graders flytning

360 graders flytning – Mesterflyt 360°

Hos Mesterflyt har vi udviklet et koncept, der skal gøre det lettere og billigere for jer som kunde. Her har I som virksomhed mulighed for at hjælpe til med jeres erhvervsflytning fra start til slut. Vi har mulighed for at skræddersy en løsning, der passer til lige netop jeres behov. Dette koncept kalder vi Mesterflyt 360°.


Vi koordinerer for dig

Mesterflyt er jeres one point of contact i 360 graders erhvervsflytningen. Vi koordinerer indsatsen på kryds og tværs af flytningen og bistår med alt fra rådgivning, planlægning, budgetudregning, inventarregistrering, opmærkningsplaner med personlige fortrykte labels, IT til- og fra kobling, nedpakning, udpakning og selvfølgelige selve den fysiske flytning. Det betyder, at I bruger mindre tid på at snakke med forskellige leverandører, som herefter skal koordinerer med hinanden. Resultatet er, at I sparer kroner/øre, og at hele processen glider lettere uden risiko for fejlkommunikation blandt mange forskellige parter.

Rådgivning & flytteplanlægning

Erhvervsflytninger er tidskrævende, komplekse og ender næsten altid med at blive væsentligt dyrere end først antaget. I hvert fald hvis man nøjes med at nedsætte en flyttegruppe, som skal stå for det hele. En flytning kommer ofte på tværs af dagligdagen, hvor I helt sikkert har travlt med produktion, kunder eller noget helt tredje, som i hvert fald kræver fokus og dedikation.

Det kan være svært at fastholde momentum med hovedet nede i en flyttekasse. Derfor har Mesterflyt udarbejdet et koncept, som tilbyder jer planlægning, koordinering og eksekvering af jeres erhvervsflytning, uden at I skal kaste alt hvad I har i hænderne, for at flytte.

Få en komplet flytning med 360 graders flytning
Inventar-registrering med 360 graders løsning

Inventarregistrering

Ved 360 graders flytning kan vi hjælpe jer med at danne et overblik over jeres samlede inventarpulje, før vi påbegynder jeres erhvervsflytning. Overblikket kan bruges som grundlag for den videre disponering. Som output modtager I et samlet katalog over dit inventar, som kan anvendes i relation til jeres anlægskartotek, fremtidig indretning, suppleringsindkøb, lagerstyring, salg af overskudsmøbler til 3. part etc.

Opmærkningsplan

Mesterflyt tilbyder at assistere med hele den logistiske planlægning af jeres erhvervsflytning. Her er opmærkningsplanen en vigtig del. Alle inventardele mærkes op med logistikkoder, som modsvarer logistikken på indretningsplanen. Alle mærkater er fortrykte, farveopdelt og krydschecket med seatingplan og flyttelister.

IT kabling & ned- og udpakning

I forbindelse med en erhvervsflytning er det typisk håndteringen af IT udstyret, der er den største tids-og ressourcerøver. Når medarbejderne selv håndterer deres IT arbejdsplads, vil det typisk tage længere tid at komme på plads igen. Udover medarbejdernes tidsforbrug, vil jeres interne IT afdeling også komme til at anvende uforholdsmæssig meget tid på brandslukning, praktiske spørgsmål samt decideret on site afhjælpning af diverse problemstillinger. Endvidere skal I være bevidste om, at skadesfrekvensen på IT udstyret øges, så snart det er medarbejderne selv, der pakker ned.

Med andre ord kommer I selv til at hænge på regningen. Af helt samme årsager har vi valgt at integrere IT håndtering som en del af Mesterflyt ́s flyttekoncept. Når vi påbegynder en erhvervsflytning, nedpakker vi og flyttesikrer IT udstyret, så det er klar til transport. Når I er ankommet til jeres nye kontor, sætter vi alt udstyret op igen som aftalt. Herefter tester vi strøm og net, og vi sørger for at rapportere alle afvigelser til IT afdelingen. Selve kablingen gennemføres efter alle kunstens regler. På den måde møder medarbejderne ind til en fungerende arbejdsplads, og jeres IT afdeling risikerer ikke at være kuldsejlet i flere dage.

Kablingsservice og anmærkningsfri APV

Kabling er en stor udfordring på mange kontorer. Ledningerne hænger i gardiner fra bordene og ligger i bundter på gulvet. Udover et lidt sjusket indtryk, så udgør løst hængende og/eller løst liggende ledninger en risiko – både i relation til arbejdsmiljøet, men også ud fra et driftsmæssigt synspunkt. Endvidere besværliggør uregerlige kabler rengøringsarbejdet omkring arbejdspladserne. Hos Mesterflyt tilbyder vi en kablingsservice, som sikrer jer et præsentabelt kontormiljø, højere sikkerhed og i denne sammenhæng en anmærkningsfri APV.

For at mindske medarbejdernes tidsforbrug i forbindelse med erhvervsflytninger, tilbyder Mesterflyt at stå for nedpakning og udpakning af medarbejdernes reolindhold. Nedpakningen sker med fokus på sikkerhed, således at udpakningen af reolindholdet kan ske præcist efter medarbejderens anvisninger. På den måde kan medarbejderne møde ind til den nye arbejdsstation efter flytningen og finde egne sager på rette plads uden på noget tidspunkt at have set en flyttekasse.

360 graders fysisk flytning

Når I benytter Mesterflyt til at varetage jeres 360 graders erhvervsflytning, ankommer flytteholdet på flyttedagen med de nødvendige biler og transportudstyr. Flytteformanden har på forhånd dannet sig et overblik og instruerer straks flytteholdet omkring opgaven. Den efterfølgende tid bliver jeres inventar nænsomt og effektivt flytte ned i flyttebilerne, som kører indholdet til den nye lokation. Her opstilles inventaret præcist som planlagt af vores dygtige flyttehold. Alting gennemgås og kvalitetssikres inden aflevering og fratrædelse fra opgaven.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

Få hjælp til flytningen

360 graders flyttefirma med stor erfaring

Mesterflyt har stor erfaring med at foretage erhvervsflytning af alle størrelser. Om end I er på vej i noget større, mindre eller måske noget helt tredje, står vi med glæde klar til at hjælpe jeres virksomhed og kontor med at komme godt på plads. Hos Mesterflyt er vi også medlem af Dansk Møbeltransport Forening.

Vi har vores hovedkontor i Holbæk, og yder erhvervsflytning i hele København og omegn. Herudover er vi ikke begrænset til erhvervsflytning på Sjælland. Vi flytter virksomheder på kryds og tværs af hele landet – både på Sjælland, Fyn og i Jylland. Hvis I mangler et kompetent flyttefirma til at varetage jeres kommende flytning, kan I med fordel se de lokationer vi flytter fra og til.

Glade flyttemænd ved 360 graders flytning

Få et tilbud

Udfyld formularen og få et tilbud på din næste flytning.


Skriv til os