Skip to main content

3 marts, 2022

Mesterflyt omdanner selskabet fra ApS til A/S

Selskabsændring

Mesterflyt har gennemgået en stor vækst de seneste år, hvorfor ledelsen og dens bestyrelse har truffet beslutning om at omdanne selskabsformen fra et anpartsselskab til et aktieselskab. Dette gøres primært fordi vi ønsker at fremstå mere seriøse og stå stærkere over for samarbejdspartnere, konkurrenter og kunder. Der stilles strengere krav til et A/S end et ApS i forhold til minimumskapital og ledelsesstruktur m.v.. Derfor bliver et A/S ofte betragtet som mere seriøst og professionelt.

Ændringen kommer også som et naturligt led af, at Mesterflyt for nyligt har etableret en professionel bestyrelse. Et element som er et krav for at omdanne til et A/S.

Ændringen trådte i kraft den 21. februar 2022.