Skip to main content

22 februar, 2022

Når ordresiden vokser, skal organisationen kunne følge med. En nyetableret bestyrelse skal i de kommende år hjælpe Holbæk-flytteforretningen Mesterflyt med at skabe de rigtige rammer for den voksende organisation.

”Vi står med den udfordring, at vores virksomhed er vokset meget. Vi har siden etableringen i 2017 landet flere og større kontrakter. Det udfordrer organisationen og kræver en anden måde at håndtere vores setup på,” forklarer Victor Helgogaard, der er adm. direktør i den for tiden ca. 30 mand store virksomhed Mesterflyt i Holbæk

Virksomheden, som han driver sammen med René Hauge, håndterer alle slags flytteopgaver i ind- og udland for private, erhvervskunder og offentlige instanser. Virksomheden tilbyder også andre former for service i relation til flytninger, som fx rengøring, nedtagning af inventar og opbevaring.  

Med den vækst virksomheden oplever mener de to ejere, at der er behov for at gentænke virksomhedens setup. Det har ført til, at virksomheden nu har etableret en bestyrelse, som kan bidrage til den udvikling.

”Vi har tidligere haft gode erfaringer med at involvere eksterne sparringspartnere – og da behovet for at udvikle vores organisation på en større skala nu er opstået, syntes vi, at det var fornuftigt at få en egentlig bestyrelse,” siger Victor Helgogaard.

Samspil mellem lokal og regional erhvervsservice

”For et års tid siden rakte vi derfor ud til Holbæk Erhvervsforum for at finde ud af, hvordan vi kunne komme i gang med den proces. Vi fik afklaret vores muligheder og blev henvist til Erhvervshus Sjælland, der gennem smvPRO gav os sparring og tilskud til at hyre en privat rådgiver, der kunne stå for strategiarbejdet omkring det at etablere en bestyrelse,” fortæller Victor Helgogaard. 

Opgaven blev defineret og udbudt til de rådgivere, der er tilknyttet smvPRO og blandt de tilbud, der kom ind, valgte Mesterflyt at arbejde med Keld Harbo, der har mange års erfaring både som direktør og konsulent for små og mellemstore virksomheder.

”Sammen med ham fik vi klarlagt, hvilke kompetencer vi havde brug for i vores bestyrelse. Vi fik lavet et jobopslag og Keld stod så for at finde frem til de kandidater, der havde lige netop de kompetencer, som vi skal bruge.”

Fik mere end 100 ansøgninger – også den helt rigtige

Mesterflyt fik mere end 100 ansøgninger til den opslåede bestyrelsespost. Det ville have været en uoverkommelig opgave for en virksomhed af Mesterflyts størrelse selv at komme igennem dem alle, også af den grund var samarbejdet med Keld Harbo vigtigt. 

”Vi holdt samtaler med fem meget kompetente kandidater, som Keld havde fundet frem til. Blandt dem lykkedes det os at finde det helt rigtige bestyrelsesmedlem. Vi kunne derfor afslutte forløbet i smvPRO i november, da vi ansatte Marlene Haugaard, der er professionelt bestyrelsesmedlem i flere sammenhænge og i flere år har arbejdet med udvikling i mindre virksomheder.”

“Kemien matchede og det at hun har været direktør i en stor virksomhed i byggebranchen i mange år og i en organisation, der arbejder med mange underleverandører, har givet hende en god erfaring med fjernledelse, som vi kan bruge. Derudover er det ret fedt at få et kvindeligt synspunkt på en mandsdomineret verden,” siger Victor Helgogaard. 

Virksomhedens behov dikterer bestyrelsens sammensætning

Men det var ikke nok med et erfarent bestyrelsesmedlem, der besidder de kompetencer, som virksomheden aktuelt skal bruge. Mesterflyt skulle også finde en kompetent bestyrelsesformand, der sammen med Marlene Haugaard og de to partnere kunne sætte det lange lys på virksomhedens udvikling. 

Her var Victor Helgogaard og René Hauge blevet så begejstrede for samarbejdet med Keld Harbo, at de valgte at ansætte ham som bestyrelsesformand.

”Lige nu er vores behov meget omkring HR og ledelse, og hvordan vi tager vores forretning fra at være mindre til mellemstor – og vi synes, at vi nu har fået en dygtig og kompetent bestyrelse, som kan udfordre os og hjælpe os i den rigtige retning. Men virksomhedens behov vil ændre sig hele tiden, så det kan da godt være, at vi skal skifte ud eller udvide over tid. Det vigtige er, at vi hele tiden har de rigtige kompetencer til at udfordre os, på det vi gør,” siger Victor Helgogaard.

Forkerte beslutninger kan komme til at gøre ondt

Selvom Mesterflyts nyetablerede bestyrelse kun har nået at holde to møder siden etableringen i november, mærker Victor Helgogaard allerede en forskel.  

”Det giver os en sparring til beslutninger, som René og jeg før har siddet alene med. Det er vigtigt, for når virksomheden kommer op i størrelse, bliver det også større beslutninger – og store beslutninger kan komme til at gøre mere ondt, hvis de er forkerte. Derfor er en second opinion rigtig god at få. Man kan jo nemt blive grebet af en stemning eller ens egen gode idé. Både Marlene og Keld har erfaringer fra, hvordan man har grebet ting an i andre virksomheder og brancher, som de har været indblandet i. De kan bidrage med input, som vi ikke selv kan komme med.” 

Det handler om ambitioner

Victor Helgogaard mener, at alle virksomheder med ambitioner om at blive til mere bør overveje at få en professionel bestyrelse. For ham at se, handler det ikke så meget om virksomhedens størrelse, som at det er vigtigt at vide, hvad man vil:

”Om man skal have en bestyrelse, der kan udfordre én eller ej, kommer an på ens ambitionsniveau. Virksomhedens størrelse har som sådan ingen betydning. Har man ambitioner om vækst, så er mit bedste råd at komme i gang. Men man skal have styr på sin strategi, for ellers ved man ikke, hvilke kompetencer man har brug for. Der var vores beslutning om at kontakte Holbæk Erhvervsforum helt klart det bedste for os, fordi vi stod på bar bund. Det gjorde, at vi kunne lykkes med det så hurtigt.”