Erhvervsflytning Sjælland - Stor erfaring hos Mesterflyt ApS
Ydelser

Ydelser

Rådgivning

Erhvervsflytninger er tidskrævende, komplekse og ender næsten altid med at blive væsentligt dyrere end først antaget. I hvert fald hvis man nøjes med at nedsætte en flyttegruppe, som skal stå for det hele. En flytning kommer altid på tværs af dagligdagen, hvor I helt sikkert har travlt med produktion, kunder eller noget helt tredje – noget der i hvert fald kræver fokus og dedikation. Men det kan være svært at fastholde momentum med hovedet nede i en flyttekasse. Derfor har Mesterflyt muligheden for at tilbyde planlægning, koordinering og eksekvering af jeres flytning, uden at I skal kaste alt hvad I har i hænderne. 

Budgetlægning

Hvad koster en kontorflytning? Hos os er det gratis at få udarbejdet et flyttebudget, som tager højde for alle facetter af flytningen. De fleste virksomheder begår den fejl, at de blot budgetterer med omkostningen til den fysiske flytning. Men reelt er flytninger forbundet med en række øvrige omkostninger, som man ikke umiddelbart har øje på. Endvidere kan forkerte eller for sene beslutninger resultere i, at den samlede omkostning eksploderer. 

Sammen med flyttebudgettet får I samtidig Mesterflyt´s forslag til, hvordan jeres flytning kan optimeres ud fra økonomiske og ressourcemæssige hensyn.

Inventarregistrering

Mesterflyt kan hjælpe jer med at danne et overblik over jeres samlede inventarpulje. Overblikket kan bruges som grundlag for den videre disponering. Som output modtager du et samlet katalog over dit inventar, som kan anvendes i relation til dit anlægskartotek, fremtidig indretning, suppleringsindkøb, lagerstyring, salg af overskudsmøbler til 3. part etc.  

Opmærkningsplan

Mesterflyt tilbyder at assistere med hele den logistiske planlægning. Her er opmærkningsplanen en vigtig del. Alle inventardele mærkes op med logistikkoder, som modsvarer logistikken på indretningsplanen. Alle mærkater er fortrykte, farveopdelt og krydschecket med seatingplan og flyttelister.

Kablingsservice

Kabling er en stor udfordring på mange kontorer. Ledningerne hænger i gardiner fra bordene og ligger i bundter på gulvet. Udover et lidt sjusket indtryk, så udgør løst hængende og/eller løst liggende ledninger en risiko – både i relation til arbejdsmiljøet, men også ud fra et driftsmæssigt synspunkt. Endvidere besværliggør uregerlige kabler rengøringsarbejdet omkring arbejdspladserne. Med Mesterflyt´s kablingsservice opnår I et præsentabelt kontormiljø, højere sikkerhed og – i denne sammenhæng – en anmærkningsfri APV. 

Indretning

I forbindelse med en virksomhedsflytning eller ved interne rokeringer vil emnet ”indretning” altid være oppe at vende. Der kan være tale om en kombination af nyt og gammelt inventar, højt eller lavt, kort eller bredt osv. Vores indgangsvinkel til indretning er at tage udgangspunkt i situationen, som den er nu, og samtidig inkludere ønskerne og behovet for fremtiden. For at sikre præcision og nøjagtighed i indretningen, kombinerer vi ofte udarbejdelsen af indretningsplanen med en inventarregistrering. På den måde sikrer vi også, at udnyttelsen af jeres kontorarealer optimeres. Samtidig sørger vi for at jeres designlinje, herunder retningslinjerne for arbejdsmiljø, samt alle krav fra brandmyndighederne overholdes. Vores indretning udføres i AutoCad.

IT håndtering

I forbindelse med en flytning er det typisk håndteringen af IT udstyret, der er den største tids- og ressourcerøver. Når medarbejderne selv håndterer deres IT arbejdsplads, vil det typisk tage længere tid at komme på plads igen. Udover medarbejdernes tidsforbrug, vil jeres interne IT afdeling også komme til at anvende uforholdsmæssig meget tid på brandslukning, praktiske spørgsmål samt decideret on site afhjælpning af diverse problemstillinger. Endvidere skal I være bevidste om, at skadesfrekvensen på IT udstyret øges, så snart det er medarbejderne selv der pakker ned.

I kommer med andre ord selv til at hænge på regningen. Af helt samme årsager er IT håndtering en integreret del af Mesterflyt´s flyttekoncept. Vi nedpakker og flyttesikrer IT udstyret, så det er klar til transport. På den nye plads sættes udstyret op igen som aftalt. Vi tester strøm og net, og rapporterer alle afvigelser til IT afdelingen. Selve kablingen gennemføres efter alle kunstens regler. 

På den måde møder medarbejderne ind til en fungerende arbejdsplads, og jeres IT afdeling risikerer ikke at være kuldsejlet i flere dage.

Ned- og udpakning

For at mindske medarbejdernes tidsforbrug i forbindelse med erhvervsflytninger, tilbyder Mesterflyt at stå for nedpakning og udpakning af medarbejdernes reolindhold. Nedpakningen sker med fokus på sikkerhed, således at udpakningen af reolindholdet kan ske præcist efter medarbejderens anvisninger. Medarbejderne kan møde ind til den nye arbejdsstation efter flytningen og finde sine sager på rette plads uden på noget tidspunkt at have set en flyttekasse.

Arkivflytning

Arkivflytninger virker umiddelbart til at være lette at håndtere, men mange har efterfølgende måttet sande, at manglende planlægning og logistik har ledt til kaotiske tilstande i forbindelse med udpakningen af arkiverne. Med en gennemprøvet logistikmodel i ryggen, tager vi vare på alle typer af arkivflytninger, lige fra den indledende dialog om jeres tanker og udfordringer, til den praktiske afvikling af flytningen, herunder ned- og udpakning. 

Serverflytning

Ved serverflytninger handler det om, at udstyret kommer sikkert frem. I tæt dialog og samarbejde med jeres interne IT afdeling, designer og udarbejder Mesterflyt en detaljeret aktivitets- og tidsplan. Planen vil tage udgangspunkt i det tidsmæssige vindue, som vi har til rådighed. Rækkefølgen på frakobling, nedpakning i antistatisk bobleplast og transport af de enkelte serverenheder vil være suppleret med en individuel kabelmærkning og håndtering af de tilhørende rails. Der tages højde for vejrlig, og transporten udføres i specielt indrettede køretøjer. Kørslerne af enhederne tilrettelægges med fokus på sikkerhed og risikominimering. Vi sørger for behørig forsikring, og koordinerer også adgangen til et behørigt reservedelslager hos jeres leverandører. På baggrund af en detaljeret indretningsplan på rackniveau, opsættes og tilsluttes serverenhederne i den aftalte prioritet og rækkefølge. Der udarbejdes en fallback plan i tilfælde af, at den nye serverinstallation ikke fungerer som forudsat.

Rømning

Flytninger vil som regel være fulgt af en eller anden grad af rømning af fraflytningsadressen. Omfanget afhænger naturligvis af, hvor meget inventar o.l. der medbringes til de nye lokaler. Lidt afhængigt af inventarets stand og karakter, findes der forskellige muligheder for at bortskaffe inventaret. Mulighederne vurderes og drøftes med jer i forbindelse med udarbejdelsen af rømningsplanen, og under størst mulig hensyntagen til såvel økonomi som miljø. Vi har forskellige samarbejdspartnere, der kan være jer behjælpelig på en både fleksibel og økonomisk gunstig måde.

Kassationsegnet gods og affald kildesorteres og destrueres i overensstemmelse med miljølovgivningen. 

Kabelstrategi

I forbindelse med en flytning vil Mesterflyt typisk anbefale jer at vurdere en ny kabelløsning til arbejdspladserne. Dels af hensyn til mulighederne for at opnå en besparelse på strømforbruget, dels af hensyn til mobiliteten og fleksibiliteten i anvendelsen af det nye domicil fremadrettet. Dette gælder også i forhold til fremtidige interne rokeringer. 

Laboratorier og medicinsk udstyr

Mesterflyt har gennem flere år opbygget en solid erfaring med flytning, pakning og håndtering af udstyr fra laboratorier. 

Flytningerne foregår altid i tæt samarbejde med vores kunder, da der typisk er massive krav til koordinering og helt specielle krav til vurdering af risici og afhængigheder. Det kan være forsikringsforhold, myndighedsgodkendelser, booking af specialister, begrænsede adgangsforhold, udstyr til specialtransport eller andet. 

Helt grundlæggende er det dog, at vi sikrer os en skudsikker plan inden påbegyndelse, så opgaven kan eksekveres effektivt og sikkert. 

Vores team er ikke kun fagligt dygtige. De rummer også at opførsel og hensyn kan være anderledes i et laboratoriemiljø, hvor det ikke altid er et spørgsmål om den hurtigste løsning, men ofte den bedste løsning.

Pakmestre

Vores pakkehold består af erfarne flyttefolk, anført af pakmestre. Pakmestrene har erfaring fra større ned- og udpakningsopgaver samt en række specialistkompetencer. Der er opbygget erfaring fra projekter med håndtering af kunst, laboratorier, private hjem, arkiver, depoter, arbejdspladser samt en række internationale flytninger for vores søsterselskab MF Interlogistics, hvor der stilles store krav til emballering af genstande, demontering med katalogisering af udstyr og enheder samt overblik og dokumentation over hvad der er pakket og hvordan.

Workplace Management

Vores typiske kunde er en facility afdeling i en større dansk virksomhed. Vi ved at vores opgave er at forstå værdikæden og bidrage bredt i organisationen. Det betyder hurtig respons, flytninger fra øverste hylde og overskuelighed i både økonomi og fremdrift samt løbende forbedringsforslag til såvel kvalitet og økonomi som miljø. Vi skræddersyer både servicepaletteten og den tilhørende økonomi. Vi håndterer alt fra flytninger på timepris til samlede pakker opdelt på enhedspriser, hvor planlægning, logistik og IT er med i priserne. Samarbejdet aftales altid med den enkelte kunde med henblik på en gnidningsfri implementering.