Erhvervsflytning København - Vi tilbyder erhvervsflytning i hele København
Vores 8 indsatsområder på miljøet

NR. 1 – CO₂-AFTRYK


Vi vil reducere CO2-aftrykket pr. kørt kilometer. I fremtiden er vores biler CO2-neutrale. 

Ca. 6 procent af det samlede danske CO2-udslip kommer fra den danske lastbilpark. Som virksomhed i transportbranchen har vi derfor et stort ansvar for at nedbringe vores aftryk.

Den altafgørende løsning for at dette kan lade sig gøre er ny teknologi og ikke mindst alternative drivmidler. Derfor har vi et konstant fokus på hele tiden at være i front på de grønne teknologier. Det gør vi bl.a. igennem et tæt samarbejde med lastbilproducenten Renault Trucks, som er blandt de førende inden for bæredygtig teknologi. 

Derudover uddanner vi løbende vores chauffører i at køre på den mest miljømæssigt forsvarlige måde.

 

 

Nr. 2 – tomkørsel

Vi arbejder målrettet på at reducere kørslen med tomme biler – kørsel uden gods er en kørsel uden mening 

Der er som regel kørsel uden gods med vores flyttebiler, når de er på vej ud til vores kunder for at blive læsset, samt når godset er aflæsset igen. Disse kørsler kaldes tomkørsel. Dermed udledes store mængder CO2 på at transportere tom luft.

Løsningen på problemet hedder optimering af kørsler og genlæsning. Altså at de tomme flyttebiler udnyttes til at transportere gods i samme område, som de afslutter en kørsel i. Det kræver en særdeles effektiv logistik. For at optimere vores andel af genlæsninger og dermed spare flest mulig tomme kørsler, har vi implementeret et af transportbranchens førende flådestyringssystemer, Eco Fleet.
Derudover arbejder vi med strategiske parkeringer af vores køretøjer, så de ikke skal køre nytteløst tilbage til vores hovedkontor. 

 

NR. 3 – BÆREDYGTIG TEKNOLOGI

Vi vil have konstant fokus på ny og bæredygtig teknologi

Den letteste vej til at udlede mindre Co2 er selvfølgelig at køre færre kilometer. 

Derfor har vi i forbindelse med vores oversøiske flytninger bevidst valgt at udnytte de danske containerhavne fremfor at losse i fx Hamborg. Det at losse i fx Hamborg kan give en kortere leveringstid ift. hvornår containeren er fremme på destinationen, men ville have været med til at øge vores vejtransport betragteligt, hvilket vi aktivt har fravalgt. Det er i vores optik grøn ansvarlighed.

 

4 – SOCIALE RETTIGHEDER

Vi har indgået et samarbejde med Red Barnet, som hvert år modtager et donationsbeløb af en vis størrelse for at kunne fortsætte deres arbejde med de sociale verdensmål.

 

Når vi har besluttet, at vi hvert år sender en donation til Red Barnet, er det ikke bare en nødvendig pligt. Det er sund fornuft. Og helhjertet vilje.

 

5 – SIKKER KØRSEL

Vi arbejder målrettet mod at eliminere ulykker på arbejdspladsen for vores medarbejdere og vores omgivelser. 

Vores biler kan veje fra alt mellem 3,5 tons til 26 tons. Vi går derfor ikke på kompromis når det handler om trafiksikkerhed og sikkerhed i forbindelse med af- og pålæsning. 

Vores chauffører uddannes løbende og har alle bestået en transportkursus som giver dem deres chaufføruddannelsesbevis, som lærer vores personale omkring surring, sikker kørsel, og læsning i biler. 

Som et vigtigt element i vores arbejde med sikkerhed har vi oprettet vores egen uddannelsesportal, hvor medarbejdere skal bestå specifikke kurser inden ansættelse, som er målrettet mod netop vores dagligdag. 

 

 

NR. 6 – ARBEJDSFORHOLD

Ordnede arbejdsforhold for alle medarbejdere under gældende overenskomst

Som virksomhed er et af vores største ansvar at tage ordentligt vare på de mennesker, der bruger deres halvdelen af deres tid i virksomheden. 

Derfor lægger vi hos Mesterflyt stor vægt på, at samtlige medarbejdere er ansat under gældende overenskomster. Vi er alle sammen lige upåagtet indkomst, religion, politiske holdninger, nationalitet og hudfarve. 

 

 

7 – SUNDHED OG TRIVSEL

Vi har et enormt fokus på sundhed og trivsel hos medarbejdere. 

For at fastholde et højt niveau af sundhed og trivsel hos vores medarbejdere har vi indledt et samarbejde med virksomheden Office-Fit. Via samarbejdet med Office-Fit har vi en fast tilknyttet strategisk sundhedsrådgiver, som vi altid kan kontakte, uanset hvilken sundhedsfaglig udfordring vi står med. Deres Bevægelseskoncept hjælper os med at fremme sundhed og trivsel i vores virksomhed. Dette koncept udnyttes at både vores kontorpersonale samt vores medarbejdere på vejene. Samtidig indsættes der løbende nye sundhedskampagner/udfordringer, som medarbejdere kan lave på stedet uden udstyr. Dette promoveres på virksomhedens interne platforme.

 

 

8 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi har et kæmpe ansvar for at forsyne kunder med klimavenlige og ansvarligt arrangerede flytninger. Og vi er meget opmærksomme på, at vi låner og bruger samfundets fælles ressourcer til at gøre det 

Derfor har vi valgt, at alle vores emballagematerialer skal produceres på en måde der udleder mindst muligt Co2 og at vores papemballage produceres iht. At bevare skovbruget.

Derfor er vores papemballage fremstillet af minimum 70% genbrugt FSC-mærket papir og 25% træ fra bæredygtigt skovbrug. Når kassen har udtjent sin værnepligt, bliver den kørt på genbrugsstation, hvor pappet bliver genanvendt og brugt til igen at fremstille en flyttekasse.